Privacy Policy

TERMENI ȘI CONDIȚII

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare

Accesul și utilizarea acestui webite sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând website-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și Medieval Pizza sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare. In privinta prelucrarii datelor dumneavostra cu caracter personal in contextul interactionarii cu acest website, va rugam sa consultati Politica de Confidentialitate, precum si Politica privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului si al aplicatiei de mobile, disponibile pe website: www.medievalpizzacalarasi.ro.

Daca nu sunteti de acord sau nu acceptati, fara limitari sau calificari, conditiile de utilizare al acestui Website, va rugam sa parasiti acest website. Vizitarea website-ului www.medievalpizzacalarasi.ro implica acceptare conditiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea in bune conditii a website-ului, se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor.

Website-ul www.medievalpizzacalarasi.ro este administrat de WOOD FIRED PIZZA S.R.L. societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/1758/21.07.2020, avand CUI RO42807503, cu sediul in sat Limanu, comuna Limanu, str. Pichetului nr. 10A, Camera 3, judet Constanta.

Scopul permis pentru utilizarea website-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site si la serviciile si informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obtineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. WOOD FIRED PIZZA S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta. Prin termenul „vizitator” al website-ului se înțelege orice persoană care va accesa website-ul. Prin termenul „utilizator” al website-ului se înțelege orice „vizitator” care se înregistrează ca și „utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-ului www.medievalpizzacalarasi.ro fără o notificare în prealabil. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Nu sunt permise:
1. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website;

2. încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informatiilor publicate, sau îcercarea de a acționa în acest scop;

3. încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua WOOD FIRED PIZZA S.R.L. sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua WOOD FIRED PIZZA S.R.L. care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea WOOD FIRED PIZZA S.R.L.;

4. încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua WOOD FIRED PIZZA S.R.L. prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;

5. folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese

Disponibilitatea Serviciului
WOOD FIRED PIZZA S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. WOOD FIRED PIZZA S.R.L. nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică / juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului. WOOD FIRED PIZZA S.R.L. poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a website-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

Obligațiile de înregistrare

Pentru a putea cumpără / comanda de pe www.medievalpizzacalarasi.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website. De asemenea, pentru a beneficia de produsele de pe website cu livrare este necesară o comandă minimă în valoare de 25 lei. În cazul comenzilor cu ridicare nu se aplică o sumă minimă de comandă și nicio taxă adițională.

Pentru informatii cu privire la modul de prelucrare a datele cu caracter personal, scopul solicitarii, temeiul legal al acestora precum si necesitatea consimtamantului dumneavostra, va rugam sa consultati Politica de Confidentialitate, precum si Politica privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului, disponibil pe website: www.medievalpizzacalarasi.ro

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale, complete și nealterate despre dumneavoastră.

Preț și modalități de plată
Prețurile prezentate includ TVA (9%), cu excepția băuturilor alcoolice (de exemplu: suc).

Prețul de achizitie prezentat pe bonul fiscal / factură va fi același cu cel prezentat pe website la momentul achiziției. Prețul minim de achiziție este în valoare de 25 lei.

Plata produselor se efectuează în numerar, cu bonuri de masa, prin card credit la livrarea produsului.

Plata la livrare: comanda se achită reprezentantului Companiei în momentul livrării comenzii prin plata ramburs.

Informații privind livrarea
Termenul de livrare va fi comunicat la momentul plasării comenzii și nu va putea depăși 24 ore. Livrarea se face de către compania noastră, la adresa specificată de client. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră.

În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresă sau puncte de reper, va rugam să introduceți în casuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.

Drepturile de autor (Copyright)
Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de WOOD FIRED PIZZA S.R.L. Niciun material de pe acest website nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisa a WOOD FIRED PIZZA S.R.L. Conținutul acestui website, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe website sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea WOOD FIRED PIZZA S.R.L.. Este interzisă crearea de legături cu acest website ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al companiei WOOD FIRED PIZZA S.R.L. , aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile neafiliate cu care website-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest website de către alte persoane decât cele autorizate de WOOD FIRED PIZZA S.R.L. și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de WOOD FIRED PIZZA S.R.L. prin intermediul website-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. WOOD FIRED PIZZA S.R.L. își rezervă dreptul de a impiedica prin orice mijloace și de a desolicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-lui, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita WOOD FIRED PIZZA S.R.L. sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România.

Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail: contact@medievalpizzacalarasi.ro

Politica de confidențialitate
Aspectele mentionale mai jos se vor completa si se vor interpreta impreuna cu prevederile Politicii privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului si al aplicatiei de mobile, disponibile pe website, precum si ale Politicii de Confidentialitate, dispobinile pe website: www.medievalpizzacalarasi.ro.
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum si ale predeverilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”), WOOD FIRED PIZZA S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice. Refuzul de a furniza datele vă interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale website-ului companiei. WOOD FIRED PIZZA S.R.L., prin intermediul website-ului www.medievalpizzacalarasi.ro, prelucrează adresa de email a utilizatorilor. Adresele de email vor fi stocate în baze de date computerizate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la contact@medievalpizzacalarasi.ro. WOOD FIRED PIZZA S.R.L. se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvaluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.

WOOD FIRED PIZZA S.R.L nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

WOOD FIRED PIZZA S.R.L nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Responsabilități privind produsele
WOOD FIRED PIZZA S.R.L nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător.

Limitarea răspunderii
WOOD FIRED PIZZA S.R.L nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă WOOD FIRED PIZZA S.R.L a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

1. utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor wesite-ului;

2. costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe website;

3. acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

4. declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor website-ului;

5. orice altă problemă legată de serviciile website-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe website, postat pe website de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de e-mail contact@medievalpizzacalarasi.ro.

Acest website este oferit în această formă fără alte garanții. WOOD FIRED PIZZA S.R.L nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui website sau ale conținutului său.

Litigii
Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest website, utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și WOOD FIRED PIZZA S.R.L În cazul unor eventuale conflicte între WOOD FIRED PIZZA S.R.L și clienții săi, se va încerca, mai întâi, rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu plasarea comenzii, clientul acceptă fără obiecții Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din comandarea produselor disponibile pe website-ul www.medievalpizzacalarasi.ro.

 

Cookies

Acest site utilizează cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre.

Puteți, în orice moment, să modificați sau să vă retrageți acordul din Declarația privind modulele cookie de pe website-ul nostru.

Aflați mai multe despre cine suntem, cum ne puteți contacta și cum procesăm datele personale în Politica noastră de confidențialitate.

Când ne contacta?i în legatura cu consim?amântul dvs., va rugam sa preciza?i ID-ul ?i data consim?amântului dat.

Starea dumneavoastră actuală: Permite toate (Necesare, Preferinţe, Statistici, Marketing )

ID consimțământ: Dată consimțământ:

Declaraţie cookie-uri actualizată ultima oară în data de 20/10/2022:

Necesare (10)

Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
CookieConsent cookiebot.com Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 an HTTP Cookie
rc::a google.com This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. Persistent HTML Local Storage
rc::c google.com This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session HTML Local Storage
t.gif pixel.wp.com Ensures that product pictures are presented correctly on website. Session Pixel Tracker
wc_cart_created medievalpizzacalarasi.ro Necessary for the shopping cart functionality on the website. Session HTML Local Storage
wc_cart_hash_# medievalpizzacalarasi.ro Neclasificate Persistent HTML Local Storage
wc_fragments_# medievalpizzacalarasi.ro Neclasificate Session HTML Local Storage
woocommerce_cart_hash medievalpizzacalarasi.ro Necessary for the shopping cart functionality on the website to remember the chosen products – This also allows the website to promote related products to the visitor, based on the content of the shopping cart. Session HTTP Cookie
woocommerce_items_in_cart medievalpizzacalarasi.ro Necessary for the shopping cart functionality on the website to remember the chosen products – This also allows the website to promote related products to the visitor, based on the content of the shopping cart. Session HTTP Cookie
wp_woocommerce_session_# medievalpizzacalarasi.ro Neclasificate 1 zi HTTP Cookie

Preferinţe (1)

Cookie-urile de preferinţă permit unui site să îşi amintească informaţii care se modifică după modul în care se comportă sau arată site-ul, precum limba dvs. preferată sau regiunea în care vă aflaţi.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
yt-player-bandwidth youtube.com Used to determine the optimal video quality based on the visitor’s device and network settings. Persistent HTML Local Storage

Statistici (6)

Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
_ga www.googletagmanager.com Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 ani HTTP Cookie
_ga_# www.googletagmanager.com Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. 2 ani HTTP Cookie
mailchimp_landing_site medievalpizzacalarasi.ro Used to register how the user entered the website – This function is provided by Mailchimp. 27 zile HTTP Cookie
tk_ai stats.wp.com Registers data on visitors’ website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. 5 ani HTTP Cookie
tk_qs stats.wp.com Registers data on visitors’ website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. 1 zi HTTP Cookie
yt-player-headers-readable youtube.com Used to determine the optimal video quality based on the visitor’s device and network settings. Persistent HTML Local Storage

Marketing (9)

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site la altul. Intenţia este de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali, aşadar ele sunt mai valoroase pentru agenţiile de puiblicitate şi părţile terţe care se ocupă de publicitate.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
tk_lr medievalpizzacalarasi.ro Collects data on visitors’ preferences and behaviour on the website – This information is used make content and advertisement more relevant to the specific visitor. 1 an HTTP Cookie
tk_or medievalpizzacalarasi.ro Collects data on visitors’ preferences and behaviour on the website – This information is used make content and advertisement more relevant to the specific visitor. 5 ani HTTP Cookie
tk_r3d medievalpizzacalarasi.ro Collects data on visitors’ preferences and behaviour on the website – This information is used make content and advertisement more relevant to the specific visitor. 2 zile HTTP Cookie
tk_tc stats.wp.com Collects data on visitors’ preferences and behaviour on the website – This information is used make content and advertisement more relevant to the specific visitor. Session HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 zile HTTP Cookie
YSC youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
yt.innertube::requests youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage